Bodenständige Qualität aus Prinzip!

 

 

 

Disclaimer

De door deze site verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De vakgroep paddenstoelen kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De vakgroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. De vakgroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door de vakgroep worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze site.